Choroby układu nerwowego

  G37
  Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

  G37.0
  Stwardnienie rozlane

  Przyosiowe zapalenie mózgu, choroba Schildera

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G37.1
  Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego
  G37.2
  Mielinoliza środkowa mostu
  G37.3
  Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego

  Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego BNO

  Lista leków dla G37.3
  Postać: tabl.
  Dawka:
  • 10 mg
  • 25 mg
  Postać:
  • inj. [roztw.]
  • inf. [roztw.]
  Dawka:
  • 0,05 mg/ml
  • 10 mg/20 ml
  • 10 mg/5 ml
  Lista substancji czynnych dla G37.3
  Wyszukaj leki z Baclofen

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G37.4
  Podostre martwicze zapalenie rdzenia kręgowego
  G37.5
  Stwardnienie koncentryczne [Baló]
  G37.8
  Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
  G37.9
  Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu G37

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu G37

  Postać: inj. podsk. [roztw.]
  Dawka:
  • 20 mg/ml
  • 40 mg/ml
  Postać: tabl.
  Dawka: 50 mg
  Postać: inj. [roztw.]
  Dawka:
  • 20 mg/ml
  • 40 mg/ml

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się