• Opis
    • Poradniki

Choroby układu krążenia

I60
Krwotok podpajęczynówkowy

I60.0
Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
I60.1
Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
I60.2
Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
I60.3
Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
I60.4
Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
I60.5
Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
I60.6
Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych

Zajęcie wielu tętnic śródczaszkowych

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
I60.7
Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony

Pęknięcie (wrodzonego) małego tętniaka wewnątrzczaszkowego BNO. Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy: mózgowej, łączącej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
I60.8
Inne krwotoki podpajęczynówkowe

Krwotok oponowy, pęknięcie wrodzonej mózgowej przetoki tętniczo-żylnej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
I60.9
Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony

Pęknięcie (wrodzonego) tętniaka mózgu BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Poradniki

Pierwotny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Napięciowy, klasterowy oraz wtórny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancja czynna

Substancje czynne dla kodu I60

Wyszukaj leki z Evolocumab
Wyszukaj leki z Nimodipine

Leki

Dostępne produkty lecznicze dla kodu I60

Postać: inf. [roztw.]
Dawka: 0,2 mg/ml
Postać: tabl. powl.
Dawka: 30 mg
Postać: inf. [roztw.]
Dawka: 0,2 mg/ml
Postać: inj. [roztw.]
Dawka: 140 mg

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się