Terapia NT skrojona na miarę - pacjent ze wskazaniami do beta-adrenolityku

24 kwietnia

Beta-adrenolityki, zwyczajowo nazywane beta-blokerami, są szeroką grupą leków stosowanych głównie w obszarze kardiologii. Jednym ze wskazań do ich włączenia jest nadciśnienie tętnicze. U jakich pacjentów zastosowanie beta-adrenolityków może przynieść szczególne korzyści? 

Jakie cele terapeutyczne powinniśmy osiągać w poszczególnych grupach pacjentów? 

Z jakimi grupami leków można łączyć beta-blokery? 

Inną grupą leków stosowaną w leczeniu nadciśnienia tętniczego są blokery kanałów wapniowych. U kogo należy rozważyć włączenie ich do terapii? 

Jakie są dowody na skuteczność działania i korzyści ze stosowania beta-adrenolityków i blokery kanałów wapniowych?

O indywidualizacji terapii nadciśnienia tętniczego, badaniach klinicznych i wykorzystaniu poszczególnych grup leków opowie dr hab. n. med. Paweł Balsam - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.