Rozmowa z dr Sergiuszem Prokopiukiem, prezesem Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu

Czy Polska jest atrakcyjnym krajem dla lekarzy ze Wschodu? 

Polska jest dobrze rozwiniętym krajem, dlatego jest dla nas atrakcyjna. Polscy lekarze mają dostęp do nowych technologii i programów leczniczych, do rozmaitych form dokształcania się. Bardzo pozytywnie oceniamy możliwość dotyczącą zatrudniania się w Polsce na uproszczonych zasadach, którą dał nam polski rząd. Barierą dla ukraińskich lekarzy, którzy chcieli pracować w Polsce, był do tej pory skomplikowany i czasochłonny system nostryfikacji związany z egzaminem LEK. Moim zdaniem, uproszczenie zatrudnienia i nabycie prawa wykonywania zawodu w Polsce jest słuszną decyzją, która da korzyści obu stronom. 

emigracja
polityka

Dołącz do dyskusji