Co skłania kadry medyczne do migracji? - rozmowa z prof. Maciejem Duszczykiem

Rozmowa z prof. Maciejem Duszczykiem z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

– Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził II edycję badania dotyczącego planów migracyjnych studentów VI roku kierunku lekarskiego. Wyniki pierwszej edycji tego badania z 2022 r. pokazują, że co trzeci absolwent studiów medycznych był „prawie zdecydowany” na wyjazd za granicę, a dwie trzecie studentów nie wykluczało emigracji. Jak teraz odpowiadali studenci VI roku kierunków lekarskich polskich uczelni medycznych oraz absolwenci, którzy brali udział w zeszłorocznym badaniu? 

emigracja
liczba-miejsc-na-kierunku-lekarskim

Dołącz do dyskusji