Ważny wyrok dla lekarzy – mogą płacić niższe składki ZUS

Lekarz po ukończeniu stażu podyplomowego, w trakcie którego był zatrudniony na etacie i świadczy pracę dla tego samego pracodawcy, ale już jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne – tak orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie. ZUS do tej pory kwestionował to prawo. 

Wyrok jest przełomowy dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów po stażu oraz zmierza w kierunku ukształtowania jednolitej linii orzeczniczej, przełamując dotychczasowe stanowisko reprezentowane przez Sąd Najwyższy wobec lekarzy i lekarzy dentystów zakładających działalność gospodarczą po zakończeniu stażu podyplomowego

 – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, cytowany w komunikacie Izby. 

Sprawa dotyczyła opłacania preferencyjnych składek przez pierwsze 2 lata od dnia założenia działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, lekarzom w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, przysługuje tzw. stawka preferencyjna, czyli zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

zarobki-lekarzy
zus

Dołącz do dyskusji


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.