Każdy lekarz ma prawo doliczyć opłatę covidową

Prywatne praktyki lekarskie, podmioty lecznicze mogą pobierać od pacjentów tzw. covidowe. To opłata doliczana do ceny wizyty za poniesione koszty związane z wymogami sanitarnymi podczas pandemii. By nie narazić się na karę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, trzeba poinformować pacjenta o ostatecznej cenie wizyty przed jej rozpoczęciem. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, właściciel w ramach regulaminu organizacyjnego, samodzielnie określa wysokość opłat za wszelkie świadczenia zdrowotne. Zatem ceny za tę samą usługę mogą być różne w poszczególnych gabinetach.

covid-19
srodki-ochrony-indywidualnej

Dołącz do dyskusji


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.