Publikacje
Opinie
LDEK – jesień 2021

LDEK – jesień 2021

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

W sobotę, tj. 4 września odbył się kolejny Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Podobnie jak w poprzednich sesjach, przeprowadzony został w reżimie sanitarnym, choć z niewielkimi zmianami, gdyż w tej sesji odstąpiono od obowiązku posiadania rękawiczek oraz z pomiaru temperatury osób wchodzących na salę.

Był to już drugi egzamin LDEK przeprowadzony w nowej formule - z zadaniami z bazy pytań przygotowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, z której pochodziło 70% zagadnień. Pytania z bazy, które pojawiły się na egzaminie, w opinii wielu zdających, nie należały do najłatwiejszych spośród udostępnionych przez CEM. Dominowały głównie zadania z wyborem prawidłowej kombinacji, pojawiło się także kilka zadań, które były szeroko dyskutowane na forach dyskusyjnych z powodu rozbieżności w literaturze lub w związku z treścią zadania, która nie pozwalała na jednoznaczne wskazanie poprawnej odpowiedzi. Natomiast pozostałe 30% nowych zadań zdający oceniali w sposób bardzo zróżnicowany. Ułożono wiele przemyślanych pytań, dotyczących codziennej praktyki klinicznej, ale pojawiły się też takie, które zaskoczyły niemal wszystkich przystępujących do egzaminu. Jednym z nich było zadanie z zakresu medycyny ratunkowej, które wymagało od zdających znajomości wielu leków stosowanych w różnych stanach zagrożenia życia, łącznie z ich odpowiednimi dawkami. Analizując pytania z poszczególnych działów, można było usłyszeć zgodne opinie, że najbardziej problematyczne okazały się ortodoncja i chirurgia stomatologiczna. Zwłaszcza w przypadku tej ostatnie,j zdający zauważają, że pytania zupełnie nie poruszały problemów codziennej praktyki lekarza dentysty z zakresu tej dziedziny stomatologii, zamiast tego skupiały się niemal wyłącznie na diagnostyce i leczeniu dość rzadkich guzów. 

Zaloguj się

dla-stazysty
dla-studenta
ldek

Polecane artykuły