Publikacje
Opinie
Baza pytań LDEK - zbawienie czy przekleństwo?

Baza pytań LDEK - zbawienie czy przekleństwo?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Po wielu miesiącach dyskusji między Ministerstwem Zdrowia, NIL oraz CEM, stało się - 1 stycznia 2021 roku wprowadzono bazę pytań na egzaminach LEK i LDEK. Od tego czasu są one przeprowadzane w nowej formule.  A zatem 70% z 200 pytań na egzaminie LDEK pochodzi z wcześniej wspomnianej bazy, natomiast 30% to nowo ułożone zadania.

Skąd pomysł wprowadzenia bazy pytań?

Jednym z głównych postulujących wprowadzenie zmian w przeprowadzaniu egzaminów końcowych był prof. Andrzej Wojtyła - były minister zdrowia i opieki społecznej w latach 1992-1993, który przeanalizował dane Centrum Egzaminów Medycznych. Wynikało z nich, że w sesji jesiennej 2020 r. na ogólną liczbę 5705 lekarzy, którzy przystąpili do egzaminu w ciągu 2 lat od ukończenia studiów, nie zaliczyło go 1221 osób – czyli niemal  22% . Natomiast wśród lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach, było to odpowiednio 31,9%. Skutkowało to tym, że ponad 2 tys. lekarzy z dyplomami, po ukończeniu stażu podyplomowego nie mogło podjąć pracy w  zawodzie . W opinii profesora sytuacja ta była niezrozumiała w obliczu niedoborów kadry medycznej w placówkach ochrony zdrowia, zwłaszcza w panującym w tym czasie szczycie światowej pandemii. Wojtyła postulował powrót przepisu stanowiącego o zaliczaniu testu metodą statystycznego rozkładu wyników końcowych, co jednak nie spotkało się ze zrozumieniem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. O wprowadzenie bazy pytań walczyło także Porozumienie Rezydentów OZZL, którego celem było tworzenie testów ze 100% pytań zawartych w jawne bazie pytań - ostatecznie na drodze kompromisu między Ministerstwem Zdrowia a PR OZZL ustalono 70%.

Łatwiej, ale czy zdanie to tylko formalność?

Aktualna baza pytań LDEK udostępniona przez CEM 14.05.2021 r. składa się z 1949 zadań w tym:

 • 463 pytania ze stomatologii zachowawczej 
 • 293 pytania ze stomatologii dziecięcej
 • 249 pytań z chirurgii stomatologicznej
 • 247 pytań z protetyki stomatologicznej
 • 179 pytań z periodontologii
 • 198 pytań z ortodoncji
 • 92 pytania z medycyny ratunkowej
 • 98 pytań z bioetyki i prawa medycznego
 • 55 pytań z prawa medycznego
 • 75 pytań ze zdrowia publicznego.

„Tego nie da się nie zdać” - taka była  pierwsza myśl większości osób, które usłyszały o wprowadzeniu bazy. W końcu do zdania konieczne jest uzyskanie 56% poprawnie udzielonych odpowiedzi, a z bazy pochodzi ich aż 70%. A jednak, analizując statystyki pierwszego LDEKu z bazą z lutego 2021, okazuje się, że spośród 775 przystępujących, egzaminu nie zdało 40 osób (5,2%). Co więc powoduje, że LDEK wciąż pozostaje trudnym i wymagającym egzaminem? Przede wszystkim obszerność bazy - nauka niemal 2000 pytań, wg autorów popularnych kursów przygotowujących do LDEK, wymaga nawet kilkuset godzin poświęconych pracy z pytaniami. Co więcej, ku zaskoczeniu zdających, CEM udostępnił pytania bez oficjalnych odpowiedzi, a te niejednokrotnie są niejednoznaczne ze względu na wykluczające się informacje pochodzące z różnych źródeł. 

Podzielone zdania wśród przystępujących do LDEKu

Część osób widzi w takiej formule egzaminu świetne rozwiązanie - są to głównie lekarze dentyści, którzy nie planują rekrutować na specjalizację, a więc LDEK traktują raczej jako jedną z formalności, konieczną do uzyskania pełnego PWZ. Inny punkt widzenia przedstawiają absolwenci planujący rezydenturę. Wskazują oni, że przy 70% pytań pochodzących z bazy mogą wzrosnąć średnie wyniki egzaminu, co automatycznie przełoży się na wzrost progów punktowych w postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizację. Niemniej, zdający zgadzają się w jednej kwestii - nie wszystkie pytania wybrane do bazy są przemyślane. Poruszanym problemem są pytania z zakresu antybiotykoterapii, gdzie zalecenia ze starszych książek są sprzeczne z opublikowanymi w 2019 r. Rekomendacjami Grupy Roboczej

Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii. Kolejnym problemem jest fakt, że spora pula pytań dotyczących chorób przyzębia opiera się na nieaktualnej, nieobowiązującej już klasyfikacja z 1998 r. (obecnie obowiązuje klasyfikacja z 2017 r.). Skutkuje to koniecznością nauki dwóch znacznie różniących się wytycznych diagnostyki i leczenia przy jednoczesnej niepewności, na podstawie której pozycji z literatury zostało ułożone dane pytanie.

Egzamin LDEK w nowej formule odbył się dopiero raz, ciężko zatem wyciągnąć dalekosiężne wnioski. Wszystko wskazuje jednak na to, że wprowadzenie bazy doprowadzi do stałego obniżenia odsetka niezdanych egzaminów, jednocześnie powodując wzrost progów punktowych w kwalifikacji na specjalizację w trybie rezydenckim.

Zaloguj się

dla-stazysty
ldek
edukacja-medyczna

Dołącz do dyskusji


Źródła

 1. Zbiorcze wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2020 r. (www.cem.edu.pl - 27.08.2021) 
 2. Zbiorcze wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2021 r. (www.cem.edu.pl - 27.08.2021)

Polecane artykuły