Publikacje
Praktyka kliniczna
Miejsce rosuwastatyny i atorwastatyny w nowoczesnej terapii pacjentów z dyslipidemią

Miejsce rosuwastatyny i atorwastatyny w nowoczesnej terapii pacjentów z dyslipidemią

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Partner publikacji

Hipercholesterolemia - powszechny problem

Zaburzenia gospodarki lipidowej stanowią najbardziej rozpowszechniony czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji dorosłych Polaków [1]. W zależności od badania częstość występowania dyslipidemii szacuje się na 60-80% osób powyżej 18 r.ż. [1]. Po wprowadzeniu bardziej restrykcyjnych docelowych poziomów LDL-c u chorych z niemal wszystkich grup ryzyka sercowo-naczyniowego przez aktualne wytyczne ESC/EAS z 2019 r., badanie DA VINCI pokazało, że w zakresie skuteczności leczenia pacjentów z dyslipidemią pozostaje wiele do osiągnięcia [2, 3]. Jedynie 33% pacjentów osiągnęło docelowe stężenia LDL-c zgodne z wytycznymi ESC/EAS 2019, w przypadku pacjentów z grupy bardzo wysokiego ryzyka - zaledwie 18% badanych [3].

Zaloguj się

badanie
leki
pacjent

Dołącz do dyskusji


Źródła

 1. Banach M. et al. Wytyczne PTL/KLRw P/PTK/PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce 2021. Lekarz POZ Suplement. 2021
 2. Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach: jak dzięki leczeniu zaburzeń lipidowych obniżyć ryzyko sercowo‑naczyniowe (2019).
 3. Ray K. et al EU-Wide Cross-Sectional Observational Study of Lipid-Modifying Therapy Use in Secondary and Primary Care: the DA VINCI study. European Journal of Preventive Cardiology 2021; 28: 1279–1289.
 4. Wożakowska-Kapłon B. Terapia hipercholesterolemii w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego - jaki cel, jaka statyna, jaka dawka? Folia Cardiologica 2014; 9; 55–66.
 5. Szymański F. Hipercholesterolemia jako najbardziej rozpowszechniony czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. O czym warto pamiętać w codziennej praktyce? Choroby Serca i Naczyń 2014; 11 (4); 204–211
 6. Nissen S.E. et al. Effect of intensive compared with moderate lipid-lowering therapy on progression of coronary atherosclerosis: a randomized controlled trial. JAMA. 2004 Mar 3;291(9):1071-80.
 7. Sever P.S. et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial--Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2003 Apr 5;361(9364):1149-58.
 8. Smith D.G. et al. An economic analysis of the Atorvastatin Comparative Cholesterol Efficacy and Safety Study (ACCESS). Pharmacoeconomics. 2003;21 Suppl 1:13-23.
 9. Pasceri V. et al. Randomized trial of atorvastatin for reduction of myocardial damage during coronary intervention: results from the ARMYDA (Atorvastatin for Reduction of MYocardial Damage during Angioplasty) study. Circulation. 2004 Aug 10;110(6):674-8.
 10. Chhatriwalla A.K. et al. The ASTEROID trial: coronary plaque regression with high-dose statin therapy. Future Cardiol. 2006 Nov;2(6):651-4.
 11. Crouse J.R. et al. Effect of rosuvastatin on progression of carotid intima-media thickness in low-risk individuals with subclinical atherosclerosis: the METEOR Trial. JAMA. 2007 Mar 28;297(12):1344-53.
 12. Ridker P.M. Rosuvastatin to Prevent Vascular Events in Men and Women with Elevated C-Reactive Protein. N Engl J Med 2008; 359:2195-2207.
 13. Charakterystyka produktu leczniczego Atoris
 14. Charakterystyka produktu leczniczego Roswera

Polecane artykuły