Publikacje
Praktyka kliniczna
Kiedy inhibitory pompy protonowej nie działają u pacjentów z GERD? Dyspepsja, zespoły nakładania.

Kiedy inhibitory pompy protonowej nie działają u pacjentów z GERD? Dyspepsja, zespoły nakładania.

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Partner publikacji

Choroba refluksowa przełyku to jeden z najczęstszych powodów zgłaszania się pacjentów do gabinetów gastroenterologów i lekarzy POZ. Do typowych objawów należą zgaga, pieczenie i palenie za mostkiem, regurgitacje, nudności, odbijania i bóle w nadbrzuszu. Patomechanizm choroby jest wieloczynnikowy, co należy uwzględnić w trakcie planowania strategii leczenia [1].

Dlaczego leczenie PPI nie zawsze jest skuteczne?

Zaloguj się

medycyna-rodzinna
leki

Źródła

  1. Waśko-Czopnik D. Practical aspects of treatment of gastroesophageal reflux disease in light of recent recommendations. Lekarz POZ. 2019;5(5):349-356.
  2. Gąsiorowska A, Janiak M, Waśko-Czopnik D, et al. Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Lekarz POZ. 2019;5(3):245-265.
  3. Korzonek M. et al. Choroba refluksowa przełyku (GERD) — problem wciąż aktualny. Forum Medycyny Rodzinnej 2014;8(5):201-210
  4. Waśko-Czopnik D. Dyspepsja czynnościowa. Medycyna po Dyplomie 2011(20); 4(181): 83-87
  5. Janiak M. Leki prokinetyczne w terapii zespołów nakładania GERD i dyspepsji czynnościowej. Medycyna po Dyplomie 2020(03)
  6. Rettura F. et al. Refractory Gastroesophageal Reflux Disease: A Management Update. Front. Med., 2021 
  7. Charakterystyka produktu leczniczego Prokit.

Polecane artykuły