Publikacje
Praktyka kliniczna
Ile możemy osiągnąć w redukcji LDL-c terapią doustną?

Ile możemy osiągnąć w redukcji LDL-c terapią doustną?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Partner publikacji

Wśród zmian wprowadzonych przez ECS/EAS w wytycznych dotyczących postępowania w dyslipidemiach z 2019 roku znalazły się bardziej restrykcyjne docelowe stężenia LDL-c u pacjentów z niemal wszystkich grup ryzyka sercowo-naczyniowego (z wyjątkiem grupy niskiego ryzyka) [1]. Ponadto w grupie wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka jako dodatkowy cel dodano co najmniej 50% redukcję wyjściowego stężenia LDL-c [1]. Przyczyną wprowadzenia nowych celów terapeutycznych jest fakt, że ze zmniejszeniem stężenia LDL-c zmniejsza się ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, przy czym nie zaobserwowano negatywnego wpływu niskich stężenia LDL-c [1].

Jak radzimy sobie z osiągnięciem celów terapeutycznych w leczeniu dyslipidemii?

Zaloguj się

medycyna-rodzinna
leki
profilaktyka

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach: jak dzięki leczeniu zaburzeń lipidowych obniżyć ryzyko sercowo‑naczyniowe (2019).
  2. Ray K. et al EU-Wide Cross-Sectional Observational Study of Lipid-Modifying Therapy Use in Secondary and Primary Care: the DA VINCI study. European Journal of Preventive Cardiology 2021; 28: 1279–1289.
  3. Stock J. DA VINCI study: Change in approach to cholesterol management will be needed to reduce the implementation gap between guidelines and clinical practice in Europe. Atherosclerosis 2020; 314; 74-76.
  4. Banach M et al. Wytyczne PTL/KLRWP/PTK/PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce 2021. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2021;7: 113–222.
  5. Wożakowska-Kapłon B. Terapia hipercholesterolemii w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego - jaki cel, jaka statyna, jaka dawka? Folia Cardiologica 2014; 9; 55–66.
  6. Weisser B. Single Pill Regimen Leads to Better Adherence and Clinical Outcome in Daily Practice in Patients Suffering from Hypertension and/or Dyslipidemia: Results of a Meta‑Analysis. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention 2020; 27:157–164.
  7. Katzmann JL et al. Non-statin lipid-lowering therapy over time in very-high-risk patients: effectiveness of fixed-dose statin/ezetimibe compared to separate pill combination on LDL-C. Clin Res Cardiol 2020 (online)
  8. Coroswera. Charakterystyka Produktu Leczniczego.

Polecane artykuły