Publikacje
Praktyka kliniczna
Czy spirometria jest koniecznym warunkiem rozpoznania astmy?

Czy spirometria jest koniecznym warunkiem rozpoznania astmy?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Według danych Global Burden of Disease przygotowanych przez Institute for Health Metrics and Evaluation, w 2017 roku w Polsce na astmę oskrzelową chorowało 1,9 mln osób, co stanowiło prawie 5% populacji naszego kraju. Jednocześnie, badanie naukowe prowadzone w ramach programu Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP) pozwoliło stwierdzić, że skala niedorozpoznania astmy jest duża – w badaniu jedynie 30% pacjentów z astmą miało postawione wcześniej rozpoznanie [1, 2]. 

Wiele przypadków astmy można rozpoznać w gabinetach lekarzy rodzinnych, co wymaga wnikliwej oceny pacjentów z grupy ryzyka. Czy konieczne jest wykonanie spirometrii, aby móc w rozpoznaniach wpisać kod J45?

Zaloguj się

poz
dla-rezydenta
gabinet-lekarza-poz

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. NFZ o zdrowiu. Astma. NFZ o zdrowiu, astma.pdf [ostatni dostęp 29.04.2024]
  2. Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP). Alergologia Polska.
  3. Samoliński, B., Raciborski, F., Lipiec, A., Tomaszewska, A., Krzych-Fałta, E., Samel-Kowalik, P., Walkiewicz, A., Lusawa, A., Borowicz, J., Komorowski, J., Samolińska-Zawisza, U., Sybilski, A.J., Piekarska, B., Nowicka, A., 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.alergo.2014.03.008 [ostatni dostęp 29.04.2024]
  4. Global Initative for Asthma/ Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2024. 05/2024 [ostatni dostęp 13.05.2024]
  5. Pulmonolog w NFZ - Świat Przychodni  https://swiatprzychodni.pl/specjalnosci/pulmonolog/ [ostatni dostęp 29.04.2024]
  6. Standardy rozpoznawania i leczenia astmy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej (STAN3T) Pawliczak R, Emeryk A, Kupczyk M, Chorostowska-Wynimko J, Kuna P, Kulus M. Guidelines for asthma diagnosis and treatment Polish Society of Allergology, Polish Society of Lung Diseases and Polish Society of Family Medicine (STAN3T). Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology. 2023;10(1):1-14. doi:10.5114/pja.2023.125458.

Polecane artykuły