Publikacje
Praktyka kliniczna
Case study: pacjent z nadciśnieniem tętniczym, nadwrażliwością układu współczulnego i stanem przedcukrzycowym

Case study: pacjent z nadciśnieniem tętniczym, nadwrażliwością układu współczulnego i stanem przedcukrzycowym

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Partner publikacji

Opis przypadku

64-letni pacjent zgłosił się do lekarza rodzinnego w celu wykonania profilaktycznych badań laboratoryjnych. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca NYHA II, stan przedcukrzycowy, miażdżyca kończyn dolnych, nikotynizm w przeszłości (20 paczkolat). 3 lata temu był hospitalizowany z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI).

Przewlekle stosuje bisoprolol 2,5mg 1x1, torasemid 10mg 1x1, ramipril 10mg 1x1, eplerenon 50mg 1x1, ASA 75mg 1x1, metforminę 500mg 2x1, atorwastatynę 10mg, potas doustnie 1x1. 

Pacjent podaje, że ze względu na pracę jest stale zestresowany, z powodu zaburzeń lękowych uczęszcza na psychoterapię. Prowadzi siedzący tryb życia, nie uprawia sportu, twierdzi, że nie ma czasu gotować i głównie zamawia gotowe obiady.

Waży 90 kg przy wzroście 180cm, obliczone BMI 28. 

Badanie przedmiotowe: 

Stan ogólny dobry. Pacjent z kontaktem słowno-logicznym zachowanym. Temp 36,6 stopni Celsjusza. Skóra czysta, bez wykwitów, prawidłowo ucieplona. Osłuchowo obustronnie szmer pęcherzykowy. Opukowo bz. Tony serca czyste, miarowe HR 85/min. BP 165/85 mmHg. Brzuch miękki, niebolesny w czasie badania palpacyjnego, bez oporów patologicznych, perystaltyka słyszalna prawidłowo. Objawy otrzewnowe ujemne. Objaw Goldflama obustronnie ujemny. Bez obrzęków obwodowych. Neurologicznie bez zmian. Zakres ruchów biernych i czynnych kończyn stosowny do wieku.

Zalecenia:

Badania laboratoryjne: morfologia krwi obwodowej, mocz badanie ogólne, lipidogram, AIAT, AspAT, potas, sód, glukoza na czczo, HbA1C, kreatynina w surowicy

Postępowanie farmakologiczne: z uwagi na podwyższone ciśnienie tętnicze krwi (165/85 mmHg) oraz HR >70/min, zalecono modyfikację leczenia: zwiększono dawkę bisoprololu do 5mg 1x1*, dołączono amlodypinę w dawce 5mg**, wydano książeczkę do pomiaru ciśnień i tętna oraz zalecono kontrolną wizytę z wynikami za 2 tygodnie.

*Należy mieć na uwadze konieczność modyfikowania leczenia w oparciu o aktualny stan pacjenta. W tym przypadku zaordynowana po hospitalizacji dawka 2.5mg bisoprololu okazała się niewystarczająca, by osiągnąć HR (ang. heart rate) < 70/minutę.  Lekarz podjął słuszną decyzję, zwiększając dawkę leku. 

**Amlodypina nie powoduje nagłego spadku ciśnienia, jej działanie jest długotrwałe. Może być stosowana rano lub wieczorem, decyzję podejmuje lekarz w oparciu o dobowe pomiary ciśnienia tętniczego. 

Postępowanie niefarmakologiczne: ograniczenie podaży soli (2-3 g/d) i wody (1,5-2 l/d), zakaz palenia tytoniu i unikanie alkoholu, regularna aktywność fizyczną o nieznacznym natężeniu (prowadząca do łagodnego lub umiarkowanego zmęczenia).

Wizyta kontrolna

Po 2 tygodniach, pacjent zgłosił się na wizytę kontrolną z wynikami badań. Dolegliwości nie zgłasza. Masa ciała bez zmian. Pacjent mierzył BP 3x dziennie, pomiary oscylowały między 117-134/75-88 mmHg, HR 60-72/min w spoczynku.

Wyniki badań: 

  • morfologia oraz badanie ogólne moczu bez istotnych klinicznie odchyleń,
  • kreatynina 0,9 mg/dl, eGFR 113,
  • AIAT 17 IU/l, AspAT 20 IU/l, 
  • K+ 4mmol/l, Na+ 142mmol/l, 
  • LDL 110 mg/dl, HDL 34 mg/dl, trójglicerydy 150 mg/dl,
  • glukoza na czczo 135 mg/dl, HbA1C 6,66% (metoda oznaczania posiada certyfikat NGSP – National Glycohemoglobin Standardization Program). 

Zalecenia:

Zwiększenie dawki atorwastatyny do 20mg/dl 1x1. Na podstawie wyników badań rozpoznano cukrzycę. Zmiana metforminy na metforminę o przedłużonym uwalnianiu* w dawce 2x1g.  Dodatkowo ze względu na niewydolność serca dołączono do leczenia empagliflozynę 10mg 1x1. 

W celu zmniejszenia ilości przyjmowanych tabletek, zaproponowano pacjentowi lek zawierający obie substancje - amlodypinę 5mg + bisoprolol 5mg do stosowania 1x/d rano.

Zlecono kontrolne badania laboratoryjne za 3 miesiące. 

*Maksymalne stężenie leku w surowicy po przyjęciu metforminy zostaje osiągnięte po około 2 godzinach, max. dobowa dawka 3g/d. W przypadku metforminy o przedłużonym uwalnianiu efekt ten następuje po 5h. Wydłużenie czasu działania leku umożliwiło stosowanie mniejszych dobowych dawek (max 2g/d) bez zmniejszenia efektu terapeutycznego. 

Zaloguj się

Polecane artykuły