Case study: pacjent z nadciśnieniem tętniczym, nadwrażliwością układu współczulnego i stanem przedcukrzycowym

Opis przypadku

64-letni pacjent zgłosił się do lekarza rodzinnego w celu wykonania profilaktycznych badań laboratoryjnych. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca NYHA II, stan przedcukrzycowy, miażdżyca kończyn dolnych, nikotynizm w przeszłości (20 paczkolat). 3 lata temu był hospitalizowany z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI).