Kalkulatory medyczne
Pulmonologia
Kalkulator TPG i DPG

Kalkulator TPG i DPG

obliczanie gradientu przezpłucnego oraz gradientu przezpłucnego rozkurczowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Pulmonologia
mmHg
mmHg
mmHg

Opis

Obliczenie gradientu przezpłucnego (TPG) i gradientu przezpłucnego rozkurczowego (DPG) jest przydatne w identyfikacji pacjentów ze złożonym przedwłośniczkowym oraz pozawłośniczkowym nadciśnieniem płucnym. Narzędzie wykorzystuje się głównie w kardiologii.

Interpretacja

DPG ≥7 mm Hg -> współistnienie komponenty przedwłośniczkowej

TPG ≥12 mm Hg -> współistnienie komponenty przedwłośniczkowej

Fizjologia

Wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej może wystąpić w przebiegu chorób:

 • serca (np. zaburzenie czynności skurczowej lub rozkurczowej lewej komory, wady zastawkowe, zwężenie drogi napływu/odpływu lewej komory), 
 • płuc (np. POChP, śródmiąższowe choroby płuc, przebywanie na dużych wysokościach),
 • naczyń płucnych (np. zarostowa choroba żył płucnych), 
 • hematologicznych (np. nowotwory mieloproliferacyjne, przewlekła niedokrwistość hemolityczna, stan po splenektomii).

Wyróżnia się:

 • izolowane pozawłośniczkowe nadciśnienie płucne - efekt przenoszenia wysokiego ciśnienia panującego w lewym przedsionku przez układ żył płucnych i włośniczek do tętnicy płucnej;
 • złożone poza- i przedwłośniczkowe nadciśnienie płucne - wynik sumowania się zmian wywołanych podwyższonym ciśnieniem w lewym przedsionku oraz w żyłach płucnych i włośniczkach, a także specyficznych zmian w dystalnych rozgałęzieniach tętnicy płucnej.

Warianty różnią się parametrami hemodynamicznymi oraz (w pewnym stopniu) sposobem leczenia. Stwierdzenie złożonego nadciśnienia płucnego może stanowić przesłankę do włączenia wazodylatatorów (np. sildenafilu).

Parametry

Do oceny gradientu przezpłucnego (TPG) oraz gradientu przezpłucnego rozkurczowego (DPG) wykorzystuje się:

 • mPAP - średnie ciśnienie w tętnicy płucnej [mm Hg];
 • dPAP - rozkurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej [mm Hg];
 • PAWP - ciśnienie zaklinowania tętnicy płucnej [mm Hg].

Źródła

 1. Torbicki A, Kurzyna A, Leśniak W. Nadciśnienie płucne (NP). Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2022/23. Kraków, Medycyna Praktyczna; 2022.
 2. Skoczylas I, Nowak JU, Niedziela J, Poloński L. Nadciśnienie płucne w przebiegu chorób lewego serca. Choroby Serca i Naczyń. 2019;16:222–228.

Zaloguj się