Kalkulatory medyczne
Pulmonologia
Kalkulator gradientu pęcherzykowo-tętniczego PAO₂
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Źródła

Kalkulator gradientu pęcherzykowo-tętniczego PAO₂

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Pulmonologia
lat
%
mmHg
mmHg
mmHg

Opis

Kalkulator medyczny gradientu pęcherzykowo-tętniczego służy do obliczenia różnicy między pęcherzykowym stężeniem tlenu a stężeniem tlenu we krwi tętniczej. Narzędzie wykorzystywane jako metoda różnicowania przyczyn hipoksemii u pacjenta.

Interpretacja

Gradient pęcherzykowo-tętniczy wyższy niż norma dla wieku sugeruje wewnątrzpłucną przyczynę hipoksemii. 

Gradient pęcherzykowo-tętniczy niższy niż norma dla wieku sugeruje pozapłucną przyczynę hipoksemii.

Fizjologia

Hipoksemia to stan, w którym ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej jest obniżone. 

Źródło hipoksemii może być:

 • pozapłucne: 
 • hipowentylacja
 • niski FiO2 (ułamek wdychanego tlenu),
 • wewnątrzpłucne:
 • zaburzenia równowagi wentylacyjno-perfuzyjnej, występujące u pacjentów z zapaleniem płuc, astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;
 • przeciek sercowy lub śródpłucny.

Parametry

Do oceny gradientu pęcherzykowo-tętniczego wykorzystujemy:

 • wiek pacjenta [w latach];
 • FiO2 - zawartość tlenu w mieszaninie oddechowej [%];
 • Patm -  ciśnienie atmosferyczne [kPa];
 • PaCO2 -  ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla we krwi tętniczej [mmHg];
 • PaO2 - ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej [mmHg].

Źródła

 1. Toffaletti, J. G., & Rackley, C. R. (2016). Monitoring Oxygen Status. Advances in Clinical Chemistry, 103–124. 

Zaloguj się