Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Wskaźnik CO

Wskaźnik CO

obliczanie pojemności minutowej serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
ml
/min

Opis

Kalkulator medyczny rzutu serca służy do obliczenia objętości krwi, jaką serce tłoczy w ciągu jednej minuty do naczyń krwionośnych. Narzędzie wykorzystywane jest do teoretycznej oceny prawidłowości pracy serca.

Interpretacja

U zdrowego dorosłego wynosi zazwyczaj 5 do 6 l/min w spoczynku.

Rzut serca
≥5 L/min
Norma
Rzut serca
<5 L/min
Zmniejszona wartość wskaźnika mówi o zmniejszeniu objętości krwi tłoczonej przez komory w ciągu jednej minuty, sugeruje patologię w zakresie pracy układu sercowo-naczyniowego o różnej etiologii.

Fizjologia

Rzut serca (ang. cardiac output, CO) jest iloczynem częstości skurczów serca (HR) i objętości wyrzutowej serca (SV, ml).  Wskaźnik informuje o objętości krwi wtłaczanej przez komory serca do naczyń w ciągu jednej minuty.

Parametry

Do oceny rzutu serca wykorzystujemy:

  • SV (ang. stroke volume) - objętość wyrzutowa serca, 
  • HR (ang. heart rate) - częstość akcji serca (liczba uderzeń/min).

Źródła

  1. King J, Lowery DR. Physiology, Cardiac Output. [Updated 2021 Jul 23].
  2. Władysław Z. Traczyk - Fizjologia człowieka w zarysie, wydanie VII - uaktualnione,2010, s. 330-331

Zaloguj się