Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Skala DLCN

Skala DLCN

prawdopodobieństwo hipercholesterolemii rodzinnej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia

Opis

Skala DLCN (Dutch Lipid Clinic Network) umożliwia ocenę prawdopodobieństwa występowania hipercholesterolemii rodzinnej.

Interpretacja

Punkty
<3
Niepotwierdzona hipercholesterolemia rodzinna
Punkty
3-5
Możliwa hipercholesterolemia rodzinna
Punkty
6-8
Prawdopodobna hipercholesterolemia rodzinna
Punkty
>8
Bardzo prawdopodobna hipercholesterolemia rodzinna

Fizjologia

Hipercholesterolemia rodzinna (HeFH) to uwarunkowana genetycznie (dziedziczona w sposób autosomalny dominujący) dyslipidemia związana ze zwiększeniem stężenia cholesterolu całkowitego i LDL we krwi. Hipercholesterolemia rodzinna podnosi ryzyko rozwoju miażdżycy, a tym samym choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.

Parametry

W ocenie prawdopodobieństwa występowania hipercholesterolemii rodzinnej wykorzystuje się następujące parametry:

  • występowanie przedwczesnej choroby wieńcowej lub choroby naczyń mózgowych lub obwodowych u pacjenta (mężczyźni <55. r.ż., kobiety <60. r.ż.);
  • występowanie u krewnych I stopnia przedwczesnej choroby wieńcowej/naczyniowej, stężenia LDL-C >190 mg/dl, żółtaków ścięgien lub rąbka rogówkowego oraz podwyższonego stężenia LDL-C u dzieci i młodzieży;
  • obecność żółtaków ścięgien lub rąbka rogówki przed 45. r.ż.;
  • zbyt wysokie stężenie LDL-C we krwi;
  • mutację genów LDLR, ApoB, PCSK9.

Źródła

  1. https://www.athero.org.au/fh/wp-content/uploads/Dutch-Lipid-Clinic-Network-Score2.pdf (ostatni dostęp: 19.09.2022)
  2. Budaj A, Leśniak W. Dyslipidemie. Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2020/21. Kraków, Medycyna Praktyczna; 2020; str. 150-158.

Zaloguj się