Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Skala DAPT

Skala DAPT

szacowanie czasu prowadzenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
lat

Opis

Kalkulator skali DAPT służy do określenia optymalnego czasu prowadzenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Narzędzie wykorzystywane jest w naukach internistycznych, szczególnie kardiologii.

Interpretacja

Punkty
<2
Standardowa DAPT
Punkty
≥2
Wydłużenie DAPT

Fizjologia

Skala DAPT (ang. dual antiplatelet therapy) stosowana jest u pacjentów 12 miesięcy po wszczepieniu stentu i rozpoczęciu podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Pozwala ocenić, czy DAPT powinna zostać wydłużona, aby przez to zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy w stencie i niedokrwienia mięśnia sercowego.

Parametry

Do oceny wskaźnika DAPT wykorzystujemy:

  • wiek,
  • palenie papierosów,
  • wystąpienie cukrzycy
  • zawał serca,
  • PCI lub zawał serca,
  • stent uwalniający paklitaksel,
  • średnica stentu,
  • PNS lub LVEF,
  • stent wszczepiony do pomostu żylnego.

Źródła

  1. Yeh RW, Secemsky EA, Kereiakes DJ, et al. Development and Validation of a Prediction Rule for Benefit and Harm of Dual Antiplatelet Therapy Beyond 1 Year After Percutaneous Coronary Intervention [published correction appears in JAMA. 2016 Jul 19;316(3):350] [published correction appears in JAMA. 2016 Jul 19;316(3):350]. JAMA. 2016;315(16):1735-1749.

Zaloguj się