Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Kalkulator SVR
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Źródła

Kalkulator SVR

obliczanie wartości systemowego oporu naczyniowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
l/min
mmHg
mmHg

Opis

Wartość oporu systemowego naczyniowego (SVR) jest wykorzystywana do oceny komponenty statycznej afterload (obciążenia następczego) lewej komory.

Interpretacja

WU
<10
 Wynik nieprawidłowy (opór obniżony)
WU
10-20
Wynik prawidłowy
WU
>20
 Wynik nieprawidłowy (opór podwyższony)

Fizjologia

Systemowy opór naczyniowy (SVR), czasem nazywany też całkowitym oporem obwodowym (TPR), to siła, jaką układ krwionośny wywiera na krążącą krew. Najważniejsze czynniki wpływające na tę siłę to: całkowita długość naczyń krwionośnych w ciele, średnica naczyń i lepkość płynącej w nich krwi.

W przypadku wzrostu SVR (np. w wyniku niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego lub przewlekłej hiperglikemii w przebiegu cukrzycy) ściany naczyń mogą ulec uszkodzeniu, co upośledza ich zdolność do adaptacji do zmiennych warunków hemodynamicznych. W efekcie naczynia ulegają dalszym zniszczeniom, a przepływ krwi jest utrudniony.

Z kolei spadek SVR może być skutkiem m.in. anafilaksji, wstrząsu neurogennego lub sepsy.

Parametry

Do określenia wartości oporu systemowego naczyniowego (SVR) wykorzystuje się następujące parametry:

 • Qs – rzut systemowy [l/min],
 • mAP – średnie ciśnienie w aorcie [mmHg],
 • RAP – średnie ciśnienie w prawym przedsionku [mmHg].

Źródła

 1. Trammel JE, Sapra A. Physiology, Systemic Vascular Resistance. [Updated 2022 Jul 18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-.

Zaloguj się