Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Kalkulator SV

Kalkulator SV

obliczanie objętości wyrzutowej serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
ml
/min

Opis

Kalkulator medyczny służy do obliczania objętości wyrzutowej serca. Narzędzie wykorzystywane jest do teoretycznej oceny prawidłowości pracy serca.

Interpretacja

Zmniejszona wartość wskaźnika mówi o zmniejszeniu objętości krwi tłoczonej przez komory w ciągu jednej minuty, sugeruje patologię w zakresie pracy układu sercowo-naczyniowego o różnej etiologii.

Fizjologia

Objętość wyrzutowa serca (ang. stroke volume, SV) to objętość krwi wytłoczona przez jedną z komór serca podczas jej skurczu. U dorosłego mężczyzny w spoczynku wynosi około 70-75 ml. Jest wynikiem dzielenia wartości rzutu serca (CO) przez częstość rytmu serca (HR).

Parametry

Do oceny objętości wyrzutowej serca wykorzystujemy:

  • CO (ang. cardiac output) - pojemność minutowa serca [ml],
  • HR (ang. heart rate) - częstość rytmu serca [uderzeń/min].

Źródła

  1. King J, Lowery DR. Physiology, Cardiac Output. [Updated 2021 Jul 23].
  2. Władysław Z. Traczyk - Fizjologia człowieka w zarysie, wydanie VII - uaktualnione,2010, s. 330-331

Zaloguj się