Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Kalkulator spoczynkowego zużycia tlenu

Kalkulator spoczynkowego zużycia tlenu

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
cm
kg

Opis

Wartość spoczynkowego zużycia tlenu wykorzystuje się do określenia pojemności minutowej serca pośrednią metodą Ficka.

Fizjologia

Pojemność minutowa serca (CO, rzut serca) to objętość krwi, którą jedna komora wytłacza do naczyń krwionośnych w ciągu jednej minuty. W spoczynku wynosi ona ok. 5 l/min i stanowi istotny parametr oceny hemodynamicznej.

Jedną z metod wyznaczania CO jest metoda Ficka. Ma ona dwa warianty:

  • bezpośredni – z wykorzystaniem zmierzonego zużycia tlenu (dokładna),
  • pośredni – z wykorzystaniem oszacowanego zużycia tlenu (niedokładna, a tym samym niezalecana).

Opiera się ona na ocenie zużycia tlenu przez organizm – im mniejsze CO, tym większy stosunek tlenu zużytego do dostarczonego i tym większa różnica między saturacją krwi tętniczej i żylnej.

Parametry

Do określenia wartości zużycia tlenu wykorzystuje się następujące informacje:

  • wzrost [cm],
  • masa ciała [kg].

Źródła

  1. Stępniak P i wsp. Nieinwazyjne metody pomiaru rzutu serca i ich znaczenie w codziennej praktyce klinicznej — aktualny stan wiedzy. Folia Cardiologica 2021;16(4):242-247.

Zaloguj się