Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Kalkulator HVPG

Kalkulator HVPG

obliczanie gradientu przezwątrobowego ciśnienia żylnego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
mmHg
mmHg

Opis

Celem określania gradientu przezwątrobowego ciśnienia żylnego jest ocena obecności nadciśnienia wrotnego.

Interpretacja

Wynik
≤5 mm Hg
Wynik prawidłowy
Wynik
5-10 mm Hg
Klinicznie nieme nadciśnienie wrotne
Wynik
≥10 mm Hg
Klinicznie istotnie nadciśnienie wrotne

Fizjologia

Prawidłowe ciśnienie w żyle wrotnej wynosi 5-10 mm Hg. Gdy ta wartość zostanie przekroczona, a gradient przezwątrobowego ciśnienia żylnego (HVPG) osiągnie 5 mm Hg, można mówić o nadciśnieniu wrotnym. W Europie za 90% jego przypadków odpowiada marskość wątroby, a za pozostałe 10% - zakrzepica żyły wrotnej powstała wskutek wrodzonej lub nabytej nadkrzepliwości.

Jedną z metod diagnostyki nadciśnienia wrotnego jest określenie wartości gradientu przezwątrobowego ciśnienia żylnego (HVPG), czyli różnicy między ciśnieniem zaklinowania a ciśnieniem wolnym w żyle wątrobowej. Aby tego dokonać, należy pod nadzorem radiologicznym wprowadzić cewnik przez żyłę szyjną wewnętrzną lub żyłę udową do jednej z żył wątrobowych.

Ważne jest wczesne wykrycie i leczenie nadciśnienia wrotnego – niekontrolowane może prowadzić do rozwoju wrotno-układowego krążenia obocznego (w obrębie przełyku, odbytu i powłok brzusznych). Powstałe w ten sposób żylaki mogą pękać, powodując zagrażające życiu krwotoki.

Parametry

Do obliczenia wartości gradientu przezwątrobowego ciśnienia żylnego wykorzystuje się następujące informacje:

  • średnie ciśnienie w żyle wątrobowej (FHVP) [mmHg],
  • ciśnienie zaklinowania w żyle wątrobowej (WHVP) [mmHg].

Źródła

  1. Suk KT. Hepatic venous pressure gradient: clinical use in chronic liver disease. Clin Mol Hepatol. 2014 Mar;20(1):6-14.
  2. Dąbrowski A, Hartleb M, Nowakowska-Duława E, Szczepanek M. Marskość wątroby. Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2020/21. Kraków, Medycyna Praktyczna; 2020; str. 359-365.
  3. https://podyplomie.pl/wiedza/wielka-interna/789,nadcisnienie-wrotne

Zaloguj się