Kalkulatory medyczne
Anestezjologia i Intensywna Terapia
Wskaźnik oksygenacji

Wskaźnik oksygenacji

ocena sprawności bariery dyfuzyjnej w płucach
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Anestezjologia i Intensywna Terapia
mmHg
cm H2O
%

Opis

Kalkulator medyczny wskaźnika oksygenacji służy do oceny sprawności bariery dyfuzyjnej w płucach. Narzędzie wykorzystywane jest w intensywnej terapii.

Interpretacja

Stosunek PaO2/ FiO2
> 450
Wartość prawidłowa 
Stosunek PaO2/ FiO2
350- 450
Wartości graniczne
Stosunek PaO2/ FiO2
< 350 
Zaburzenie dyfuzji/łagodny ARDS
Stosunek PaO2/ FiO2
< 200
Umiarkowany ARDS
Stosunek PaO2/ FiO2
< 100 
Ciężki ARDS

Fizjologia

Wskaźnik oksygenacji odzwierciedla sprawność bariery dyfuzyjnej w płucach. Zwiększenie jego wartości świadczy o upośledzeniu dyfuzji tlenu. FiO2 ustalone na podstawie przepływu tlenu przez cewnik donosowy lub maskę prostą. Standardowy cewnik donosowy  najczęściej używany umieszcza się w obydwu nozdrzach przednich; przepływ tlenu 1 l/min zapewnia stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej 24%, a zwiększenie przepływu o każdy następny 1 l/min (w przedziale 2–8 l/min) zwiększa to stężenie o kolejne 4%. Natomiast maski proste (zwykłe) zapewniają stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej 40–60% przy przepływie 5–8 l/min (5–6 l/min – 40%, 6–7 l/min – 50%, 7–8 l/min – 60%).

Parametry

Do oceny wskaźnika oksygenacji wykorzystujemy:

  • PaO2-  ciśnienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej [mm Hg];
  • MAP - średnie ciśnienie w drogach oddechowych [cm H2O]; 
  • FiO2 -  stężenie tlenu w mieszaninie[%].

Źródła

  1. Andrzej Szczeklik, Piotr Gajewski: Interna Szczeklika 2017. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2017, s. 845. ISBN 978-83-7430-517-4.

Zaloguj się