Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F12
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli

F12.0
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (ostre zatrucie)

Stan ostrego upojenia alkoholem, doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji),Upojenie BNO, intoksykacja patologiczna, stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F12.1
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (następstwa szkodliwego używania substancji)

Nadużywanie substancji psychoaktywnej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F12.2
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli - zespół uzależnienia

Narkomania

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F12.3
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zespół abstynencyjny)
F12.4
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zespół abstynencyjny z majaczeniem)

Majaczenie alkoholowe

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F12.5
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zaburzenia psychotyczne)

Alkoholowa: halucynoza, zazdrość, paranoja, psychoza BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F12.6
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zespół amnestyczny)

Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F12.7
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne)

Otępienie alkoholowe BNO, przewlekły alkoholowy zespół mózgowy, otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych, powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”, późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne, zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych. Rezydualne: zaburzenia afektywne, zaburzenia osobowości i zachowania

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F12.8
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania)
F12.9
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się