Choroba krwi i układu krwiotwórczego

  D76
  Wybrane choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i siateczkowo­-histiocytarnego

  D76.0
  Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej

  Ziarniak kwasochłonny, Choroba Handa-Schllera-Christiana, Histiocytoza X (przewlekła)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  D76.1
  Limfohistiocytoza z hemofagocytozą

  Siatkowica rodzinna z hemofagocytozą, Histiocytozy z fagocytów jednojądrowych innych niż komórki Langerhansa BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  D76.2
  Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem
  D76.3
  Inne zespoły histiocytowe

  Ziarniniak siatkowiczo-histiocytowy (olbrzymiokomórkowy), Histiocytoza zatok z masywną limfadenopatią, Żółtakoziarniniak

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się