Choroba krwi i układu krwiotwórczego

D76
Wybrane choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i siateczkowo­-histiocytarnego

D76.0
Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej

Ziarniak kwasochłonny, Choroba Handa-Schllera-Christiana, Histiocytoza X (przewlekła)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D76.1
Limfohistiocytoza z hemofagocytozą

Siatkowica rodzinna z hemofagocytozą, Histiocytozy z fagocytów jednojądrowych innych niż komórki Langerhansa BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D76.2
Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem
D76.3
Inne zespoły histiocytowe

Ziarniniak siatkowiczo-histiocytowy (olbrzymiokomórkowy), Histiocytoza zatok z masywną limfadenopatią, Żółtakoziarniniak

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się