Nowotwór łagodny

D15
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej

D15.0
Grasica
D15.1
Serce
D15.2
Śródpiersie
D15.7
Inne określone narządy klatki piersiowej
D15.9
Nieokreślony narząd klatki piersiowej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się