Choroba bakteryjna

B95.6
Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się