Choroba bakteryjna

B95.8
Gronkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się