Choroba wirusowa

B05.1
Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w następstwie odry

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się