Choroba wywołana przez pierwotniaki

B60.8
Inne określone choroby pasożytnicze

Mikrosporydioza

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się