O61
  Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej

  O61.0
  Nieskuteczne farmakologiczne wzniecanie czynności porodowej

  Nieskuteczne wzniecanie czynności porodowej przez: oksytocynę, prostaglandyny

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  O61.1
  Nieskuteczne indukowanie instrumentalne czynności porodowej

  Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej: mechaniczne, chirurgiczne

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  O61.8
  Inne nieskuteczne indukowanie czynności porodowej
  O61.9
  Nieskuteczne indukowanie czynności porodowej, nieokreślone

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się