Choroby układu oddechowego

  J43
  Rozedma

  Nie obejmuje: rozedma: wyrównawcza (J98.3), wywołana wdychaniem czynników chemicznych, gazów lub par (J68.4), śródmiąższowa (J98.2), noworodków (P25.0), śródpiersia (J98.2), chirurgiczna (podskórna) (T81.8), urazowa podskórna (T79.7), z przewlekłym zapaleniem oskrzeli (zaporowym) (J44.-), zapalenie oskrzeli rozedmowe (zaporowe) (J44.-)
  J43.0
  Zespół MacLeoda

  Jednostronna: rozedma, przezroczystość radiologiczna płuc

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  J43.1
  Rozedma całego zrazika płuca

  Rozedma całego grona

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  J43.2
  Rozedma środkowej części zrazika płuca
  J43.8
  Inna rozedma płuc
  J43.9
  Rozedma płuc, nieokreślona

  Rozedma (płuc) (płucna): BNO, pęcherzowa, pęcherzykowa. Pęcherz rozedmowy

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu J43

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu J43

  Postać:
  • tabl.
  • tabl. mus.
  • prosz. do przyg. roztw. doust.
  Dawka: 200 mg
  Postać: roztw. doust.
  Dawka: 20 mg/ml
  Postać: granulat do przyg. roztw. doust.
  Dawka: 200 mg/3 g
  Postać:
  • prosz. do przyg. roztw. doust.
  • tabl.
  Dawka: 100 mg
  Postać: tabl. mus.
  Dawka: 600 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się