Choroby układu nerwowego

G57
Mononeuropatie kończyny dolnej

G57.0
Uszkodzenie nerwu kulszowego
G57.1
Meralgia z parestezjami

Zespół nerwu skórnego bocznego uda

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G57.2
Uszkodzenie nerwu udowego
G57.3
Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego

Porażenie nerwu strzałkowego wspólnego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G57.4
Uszkodzenie nerwu piszczelowego
G57.5
Zespół kanału stępu
G57.6
Uszkodzenie nerwów podeszwy

Metatarsalgia Mortona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G57.8
Inne mononeuropatie kończyny dolnej

Nerwiak międzypalcowy kończyny dolnej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G57.9
Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się