Choroby układu nerwowego

G25
Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G25.0
Drżenie samoistne

Drżenie dziedziczne

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G25.1
Drżenie polekowe

Jeśli konieczne, dla określenia leku wywołującego, użyj dodatkowych kodów z rozdziału o przyczynach zewnętrznych chorób i śmierci (Rozdział XX)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G25.2
Inne określone formy drżenia

Drżenie zamiarowe

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G25.3
Mioklonia

Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX)

Mioklonia polekowa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G25.4
Pląsawica polekowa

Jeśli konieczne, dla określenia leku wywołującego, użyj dodatkowych kodów z rozdziału o przyczynach zewnętrznych chorób i śmierci (Rozdział XX)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G25.5
Inna pląsawica

Pląsawica BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G25.6
Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego

Jeśli konieczne, dla określenia leku wywołującego, użyj dodatkowych kodów z rozdziału o przyczynach zewnętrznych chorób i śmierci (Rozdział XX) Nie obejmuje: zespół Gillesa de la Tourette`a (F95.2) tik BNO (F95.9)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G25.8
Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

Zespół niespokojnych nóg, zespół sztywności

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G25.9
Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się