• Opis
    • Poradniki

Choroby układu nerwowego

G58
Inne mononeuropatie

G58.0
Neuropatia międzyżebrowa
G58.7
Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
G58.8
Inne określone mononeuropatie
G58.9
Mononeuropatia, nieokreślona

Poradniki

Jako powikłanie cukrzycy, półpaśca lub urazu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancja czynna

Substancje czynne dla kodu G58

Wyszukaj leki z Capsaicin
Wyszukaj leki z Pyridoxine
Wyszukaj leki z Thiamine

Leki

Dostępne produkty lecznicze dla kodu G58

Postać: tabl. powl.
Dawka: 100 mg+ 200 mg+ 0,2 mg
Postać: plaster leczniczy
Dawka: 179 mg

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się