Choroby układu nerwowego

  G95
  Inne choroby rdzenia kręgowego

  G95.0
  Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
  G95.1
  Mielopatie naczyniowe

  Ostry zawał rdzenia kręgowego (zatorowy) (bez zatoru) Zakrzep naczyń tętniczych rdzenia kręgowego Krwiak śródrdzeniowy Nieropne wewnątrzrdzeniowe zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył Obrzęk rdzenia kręgowego Podostra martwicza mielopatia Nie obejmuje: wewnątrzrdzeniowe zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył, z wyjątkiem nieropnego (G08)

  Ostry zawał rdzenia kręgowego (zatorowy) (niezatorowy), zakrzepica tętnic rdzenia kręgowego, krwiak śródrdzeniowy, nieropne zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył kanału kręgowego, obrzęk rdzenia kręgowego, podostra mielopatia martwicza

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G95.2
  Zespół uciskowy rdzenia, nieokreślony
  G95.8
  Inne określone choroby rdzenia kręgowego

  Jeżeli konieczne jest określenie czynnika zewnętrznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX)

  Zaburzenie czynności pęcherza moczowego spowodowane uszkodzeniem rdzenia kręgowego BNO. Mielopatia: polekowa, popromienna

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G95.9
  Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślona

  Mielopatia BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu G95

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu G95

  Postać: tabl.
  Dawka: 4 mg
  Postać: tabl.
  Dawka: 4 mg
  Postać: tabl.
  Dawka: 4 mg
  Postać: tabl.
  Dawka: 4 mg
  Postać: kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde
  Dawka: 6 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się