Choroby układu krążenia

  I39
  Zapalenie wsierdzia i choroby zastawek serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

  I39.0
  Zaburzenia funkcji zastawki mitralnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  I39.1
  Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  I39.2
  Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  I39.3
  Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  I39.4
  Zaburzenia funkcji wielu zastawek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  I39.8
  Zapalenie wsierdzia, nieokreślonej zastawki, w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się