Choroby skóry i tkanki podskórnej

  L27
  Zapalenie skóry wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju

  L27.0
  Uogólniona osutka skórna spowodowana przez leki i inne środki farmakologiczne

  Użyj dodatkowego kodu z rozdziału o przyczynach zewnętrznych chorób i śmierci (Rozdział XX), jeśli potrzebne jest określenie leku

  Lista leków dla L27.0
  Postać: inj. [roztw.]
  Dawka: 50 mg/ml
  Lista substancji czynnych dla L27.0
  Wyszukaj leki z Antazoline

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  L27.1
  Ograniczona osutka skórna spowodowana przez leki i inne środki farmakologiczne

  Użyj dodatkowego kodu z rozdziału o przyczynach zewnętrznych chorób i śmierci (Rozdział XX), jeśli potrzebne jest określenie leku

  Lista leków dla L27.1
  Postać: inj. [roztw.]
  Dawka: 50 mg/ml
  Lista substancji czynnych dla L27.1
  Wyszukaj leki z Antazoline

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  L27.2
  Zapalenie skóry wywołane przez spożyte pokarmy
  L27.8
  Zapalenie skóry wywołane przez inne substancje wprowadzone do ustroju
  L27.9
  Zapalenie skóry wywołane przez nieokreślone substancje wprowadzone do ustroju

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu L27

  Wyszukaj leki z Pyridoxine

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu L27

  Postać: tabl.
  Dawka: 50 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się