Edukacja
Przypadki kliniczne
Profilaktyka przeciwzakrzepowa w infekcji u pacjenta z wielochorobowością
http://techdow.pl/

Profilaktyka przeciwzakrzepowa w infekcji u pacjenta z wielochorobowością

Pulmonologia i otolaryngologia
7 kroków, około 10 minut

Żylna choroba zakrzepowo zatorowa (ŻChZZ) stanowi poważne zagrożenie dla życia pacjenta. Ocenia się, że każdego roku w krajach wysoko rozwiniętych dochodzi do 200–300 przypadków zakrzepicy na 100 000 populacji. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy należą m.in. wiek, unieruchomienie, ostre stany internistyczne, nowotwór złośliwy, otyłośćW tym interaktywnym case study, na podstawie przypadku pacjentki z wielochorobowością, omówimy zasady profilaktyki przeciwzakrzepowej.

http://techdow.pl/

Zaloguj się