Media
Przypadki kliniczne
Postępowanie u pacjenta z migotaniem przedsionków
migotanie przedsionków

Postępowanie u pacjenta z migotaniem przedsionków

Kardiologia
7 kroków, około 10 minut

Migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) dotyczy 2-4% dorosłych na świecie. To najczęstsza występująca postać tachyarytmii nadkomorowej i najczęstsza postać utrwalonego zaburzenia rytmu. W tym interaktywnym case study dowiesz się, jak AF wpływa na proces terapeutyczny pacjenta i jakie należy wdrożyć leczenie poprawiające rokowanie.

migotanie przedsionków

Zaloguj się