Edukacja
Przypadki kliniczne
Nadciśnienie tętnicze oporne a leczenie hipotensyjne
Nadciśnienie tętnicze oporne a leczenie hipotensyjne

Nadciśnienie tętnicze oporne a leczenie hipotensyjne

Kardiologia
13 kroków, około 10 minut

Nadciśnienie tętnicze oporne to brak kontroli ciśnienia tętniczego, w którym pomimo stosowania odpowiedniego schematu leczenia (trzema lekami hipotensyjnymi, w tym diuretykiem) w optymalnych dawkach wartości ciśnienia tętniczego przekraczają 140 mmHg SBP i/lub 90 mmHg DBP1.

Diagnozując nadciśnienie tętnicze oporne, należy wykluczyć tak zwaną oporność rzekomą, która najczęściej związana jest z nieprzestrzeganiem przez pacjenta zaleceń odnośnie do stosowanej farmakoterapii oraz modyfikacji stylu życia. 

W tym interaktywnym case study omówimy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nadciśnienia tętniczego opornego na podstawie 69-letniego pacjenta z zespołem metabolicznym. 

Prezentowany opis przypadku pacjenta jest fikcyjny. Dane medyczne zostały przedstawione wyłącznie dla celów poglądowych.

Nadciśnienie tętnicze oporne a leczenie hipotensyjne

Zaloguj się