Ambulatoryjne leczenie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobami współistniejącymi

Ambulatoryjne leczenie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobami współistniejącymi

Kardiologia
11 kroków, około 15 minut

Podczas kongresu European Society of Hypertension 2023 (ESH 2023) opublikowano nową wersję wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego, które ujednolicają zalecenia dla krajów europejskich co 5 lat. Choć nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy dopiero przy ciśnieniu skurczowym ≥140 mmHg i/lub rozkurczowym ≥90 mmHg w pomiarze gabinetowym, to zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i schorzeń nerek, a także ryzyko zgonu, obserwuje się już od wartości SBP >115 mmHg i DBP >75 mmHg. 
Właśnie dlatego tak istotna jest prawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego u wszystkich pacjentów. Najnowsze zalecenia umocniły rolę β-blokerów w terapii nadciśnienia tętniczego – zapraszamy do zapoznania się z przypadkiem klinicznym.

Ambulatoryjne leczenie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobami współistniejącymi

Zaloguj się