Media
Przypadki kliniczne
Problem zaparć u pacjenta z wielochorobowością
Diagnostyka i leczenie zaparć

Problem zaparć u pacjenta z wielochorobowością

Gastroenterologia
7 kroków, około 10 minut

Do gabinetu lekarza POZ często zgłaszają się pacjenci z problemem zaparć. Zgodnie z definicją zaparcie to ≤2 wypróżnień/tydz. lub utrudnienie defekacji związane ze stolcami twardymi. W tym interaktywnym case study, na podstawie przypadku pacjentki z wielochorobowością, omówimy postępowanie diagnostyczne oraz terapeutyczne w nawracających zaparciach.

Diagnostyka i leczenie zaparć

Zaloguj się