Media
Przypadki kliniczne
Pacjent z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym w gabinecie lekarza POZ
Pacjent z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym w gabinecie lekarza POZ

Pacjent z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym w gabinecie lekarza POZ

Diabetologia
10 kroków, około 15 minut

Nadciśnienie tętnicze to jednostka chorobowa często rozpoznawana u pacjentów z cukrzycą typu 2. Schorzeniom tym często towarzyszą otyłość i dyslipidemia, co znacząco zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe. 

Szacuje się, że aż ⅓ dorosłych w Polsce choruje na nadciśnienie tętnicze i zespół metaboliczny!

W związku z tym, szybkie wdrożenie skutecznego leczenia hipotensyjnego jest kluczowe dla zmniejszania śmiertelności oraz ryzyka powikłań makro- i mikronaczyniowych.

Czy wiecie, jak zaplanować farmakoterapię chorym z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym?  Zasady postępowania z pacjentami o tym profilu określono m.in. w najnowszych wytycznych European Society of Hypertension (ESH) 2023 oraz w zaleceniach klinicznych Polskiego Towarzystwa Diabetologii (PTD) 2023.  

Sprawdźcie swoją wiedzę na ten temat w tej interaktywnej wizycie!

Pacjent z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym w gabinecie lekarza POZ

Zaloguj się