• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Miostat®

roztw. do stos. wewnątrzgałkowego
0,1 mg/ml
12 fiol. 1,5 ml

Cena i refundacja

100%
571,82
Eksploruj
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Stosowanie produktu leczniczego jest wskazane w celu wywołania natychmiastowego i całkowitego zwężenia źrenicy podczas zabiegów chirurgicznych wewnątrz gałki ocznej. Do maks. zwężenia źrenicy dochodzi po kilku minutach po podaniu.

Dawkowanie

Dzieci i młodzież. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci. Pacjenci w podeszłym wieku. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Zaburzenia nerek i wątroby. Nie prowadzono żadnych badań w celu oceny wpływu zaburzeń czynności nerek i wątroby na eliminację karbacholu. Ponieważ uważa się, że narażenie układowe na karbachol po zakropleniu do oka jest minimalne, nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności tych narządów.

Uwagi

Tylko do stosowania wewnątrzgałkowego. W sposób aseptyczny wyjąć fiolkę z blistra, odrywając pokrywający go papier, i umieścić ją na sterylnej tacy. Zawartość fiolki pobrać do suchej sterylnej strzykawki, przed podaniem leku do wnętrza gałki ocznej igłę zastąpić atraumatyczną kaniulą. Delikatnie wstrzyk. nie więcej niż 0,5 ml produktu leczniczego (0,05 mg karbacholu) do komory przedniej. Działanie produktu utrzymuje się do 24 h po zabiegu. Skuteczne zwężenie źrenicy obserwowano u niektórych pacjentów nawet po podaniu zaledwie 5 µg karbacholu.

Działanie

Lek o silnym działaniu parasympatykomimetycznym, powodujący skurcz ciałka rzęskowego, zwężenie tęczówki, prowadzące do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Skład

1 ml roztworu zawiera 0,1 mg karbacholu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Dotychczas nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z ostrą niewydolnością mięśnia sercowego, astmą oskrzelową, owrzodzeniem przewodu pokarmowego, nadczynnością tarczycy, chorobą Parkinsona.

Działania niepożądane

Obserwowano objawy miejscowe: pęcherzykową dystrofię rogówki, odwarstwienie siatkówki, pooperacyjne zapalenie tęczówki po ekstrakcji zaćmy oraz objawy ogólnoustrojowe: uderzenia krwi do głowy, pocenie się, zespół zaburzeń brzusznych, skurcze jelit, napięcie pęcherza moczowego.

Ciąża i laktacja

Stosowanie u kobiet w ciąży jest ograniczone do uzasadnionych przypadków. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u kobiet karmiących piersią.

ICD-10

Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

H59.8
Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka
H44
Zaburzenia gałki ocznej
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Miostat®

roztw. do stos. wewnątrzgałkowego
0,1 mg/ml
12 fiol. 1,5 ml

Cena i refundacja

100%
571,82

Zaloguj się