• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
OTC

Menthosept®

tabl. do ssania
1,5 mg
20 szt.

Cena i refundacja

100%
7,24
Eksploruj
Ostrzeżenia
Alkohol
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Produkt leczniczy stosuje się do odkażania jamy ustnej, dziąseł i gardła w przebiegu zapalenia bakteryjnego i grzybiczego. W stomatologii, do odkażania jamy ustnej, jeśli możliwość pielęgnacji jamy ustnej jest ograniczona.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież >12 lat: leczniczo ssać 1 tabl. co 1-2 h (nie więcej niż 8 tabl./dobę); profilaktycznie: 2-3 tabl./dobę. Dzieci w wieku powyżej 6 lat: leczniczo ssać 1 tabl. co 2-3 h (nie więcej niż 6 tabl./dobę); profilaktycznie: 1-2 tabl./dobę. Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci ≤6 lat.

Uwagi

Tabletki należy ssać po posiłku lub co najmniej 30 min. przed posiłkiem.

Działanie

Chlorek cetylopirydyniowy jest czwartorzędową solą amoniową, kationowym związkiem powierzchniowo czynnym o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Ze względu na właściwość zmniejszania napięcia powierzchniowego, łatwo przenika w trudno dostępne miejsca błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Jako związek kationowy jest adsorbowany przez ujemnie naładowaną powierzchnię komórki bakteryjnej. Zależnie od stężenia, proces niszczenia obejmuje kolejno ścianę komórkową i błonę cytoplazmatyczną, prowadząc do wypływu cytoplazmy komórki bakteryjnej do środowiska. Następuje denaturacja białek przez depolimeryzację, inaktywacja enzymów oddechowych i glikoliza.

Skład

Jedna tabl. do ssania zawiera 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku jednowodnego.

Interakcje

Unikać stosowania preparatu bezpośrednio przed lub po stosowaniu leków w postaci roztworów zawierających ASA, ponieważ działanie może ulec osłabieniu. Ze względu na działanie miejscowe na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, lek należy stosować po posiłku lub co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorek cetylopirydyniowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować u dzieci w wieku do 6 lat.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Antykoncepcja

Lek może wpływać na skuteczność antykoncepcji. Podczas przyjmowania leku zaleca się stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży.

Laktacja

Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

A

Lek należy zażywać bez pokarmu (co najmniej 1 h przed jedzeniem lub najwcześniej 2 h po posiłku).

Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. W zapaleniu gardła przebiegającym z wysoką temperaturą, bólami głowy, nudnościami lub wymiotami, niezależnie od stosowania leku, niezbędne jest zasięgnięcie porady lekarskiej. Stosowanie większej liczby tabl. niż zalecana nie zwiększa skuteczności działania, a może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub biegunkę. Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

W czasie leczenia chlorkiem cetylopirydyniowym mogą wystąpić działania niepożądane ze strony następujących układów: układ pokarmowy: (rzadko) przemijające zaburzenia smaku, duże dawki mogą spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i żołądka, nudności, wymioty. Skóra i tkanka podskórna: (bardzo rzadko) reakcje alergiczne.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu, ze względu na ogólnie przyjętą zasadę unikania przyjmowania leków podczas ciąży i karmienia piersią.

Przedawkowanie

Przypadkowe lub celowe spożycie dawki zagrażającej życiu (1 g do 3 g chlorku cetylopirydyniowego, co odpowiada 600 do 2000 tabl.) może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, biegunkę.

ICD-10

Choroby układu oddechowego

J00.3
Zapalenie jamy nosowej i gardła

Choroby układu pokarmowego

K12.0
Nawracające afty jamy ustnej
K12.1
Inne postacie zapalenia jamy ustnej
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
OTC

Menthosept®

tabl. do ssania
1,5 mg
20 szt.

Cena i refundacja

100%
7,24

Zaloguj się