• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Kalium effervescens (bezcukrowy)

granulat mus.
782 mg/3 g
20 sasz. 3 g

Cena i refundacja

30%
22,20
S
bezpł.
100%
26,29
DZ
bezpł.
Eksploruj
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria A
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria A
Inne

Wskazania

Stany niedoboru potasu niezależnie od przyczyny, w długotrwałych biegunkach, przy istnieniu przetok jelitowych, podczas leczenia lekami, które mogą doprowadzić do hipokaliemii np. niektórymi lekami moczopędnymi, hormonami sterydowymi, glikozydami naparstnicy. Produkt leczniczy może być stosowany u chorych w przebiegu cukrzycy.

Dawkowanie

Dzieci i młodzież. Dane nie są dostępne. Nie stosować u dzieci w wieku >12 lat. Dawkowanie w tej grupie wiekowej powinien ustalić lekarz. Osoby dorosłe. Najczęściej w pierwszej dawce 1-2 saszetki, a następnie w zależności od niedoboru potasu: od 1-2 saszetek na dobę.

Uwagi

Zawartość saszetki rozpuścić w 1/3 szklanki letniej wody i wypić lekko musujący płyn. Produkt leczniczy może być stosowany przez chorych na cukrzycę-nie zawiera cukru. Produkt leczniczy należy przyjmować w trakcie lub pod koniec posiłku.

Działanie

Potas jest jonem wewnątrzkomórkowym, wpływającym na prawidłowe utrzymanie gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu. Jest niezbędny do syntezy białek, bierze także udział w metabolizmie węglowodanów. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego. Do stanów niedoboru potasu w organizmie dochodzi w wyniku jego nadmiernej utraty przez przewód pokarmowy (długotrwałe wymioty, biegunka), nerki (niewydolność krążenia, niektóre choroby nerek, cukrzyca, stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, kortykosteroidów), a także w marskości wątroby, alkoholizmie.

Skład

3 g granulatu musującego zawiera 782 mg jonów potasu w postaci cytrynianu i wodorowęglanu.

Interakcje

Wzrost stężenia jonów potasu w surowicy krwi może wystąpić przy jednoczesnym stosowaniu produktu leczniczego z następującymi lekami: leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd); ze względu na ryzyko potencjalnie śmiertelnej hiperkaliemii, jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas jest przeciwwskazane, zwłaszcza przy współistniejącej niewydolności nerek; inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl, lizynopryl); jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z inhibitorami konwertazy angiotensyny wymaga zachowania szczególnej ostrożności, ze względu na mogącą wystąpić hiperkaliemię; ostrożność należy zachować zwłaszcza u osób z niewydolnością nerek; glikozydy naparstnicy (np. digoksyna); antagoniści receptora angiotensyny II (np. losartan, walsartan, irbesartan); niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, diklofenak, indometacyna); leki ß-adrenolityczne (np. propranolol, bisoprolol); heparyna; cyklosporyna; takrolimus; inne preparaty zawierające potas lub wpływające na jego stężenie. Ponadto należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania glikokortykosteroidów, które mogą wpływać na gospodarkę potasową i wywoływać hipokaliemię. Zawarte w produkcie cytryniany alkalizują mocz, tym samym może się zmienić wydalanie wielu leków, takich jak salicylany, barbiturany, tetracykliny, a także okres półtrwania leków takich jak sympatykomimetyki i leki pobudzające. Dieta o dużej zawartości chlorku sodu (soli kuchennej) zwiększa wydalanie potasu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Fenyloketonuria, hiperkaliemia, skąpomocz, bezmocz i mocznica w ostrej niewydolności nerek, mocznica w przewlekłej niewydolności nerek, niewydolność nadnerczy, jednoczesne stosowanie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, jak np. amiloryd, spironolakton, triamteren. Arytmie komorowe, choroba Addisona, ostre odwodnienie, rozległe zniszczenie tkanek związane z ciężkimi oparzeniami.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria A

Badania z grupą kontrolną nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu w I trymestrze, możliwość uszkodzenia płodu wydaje się mało prawdopodobna.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria A

Badania z grupą kontrolną nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu w I trymestrze, możliwość uszkodzenia płodu wydaje się mało prawdopodobna.

B

Lek powinien być zażywany w czasie jedzenia lub tuż po posiłku.

Monitorowanie leczenia. Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia zaleca się regularne monitorowanie stężenia jonów potasu w surowicy krwi oraz okresowe wykonanie badania EKG, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, pacjentów z chorobami układu krążenia oraz przyjmujących glikozydy naparstnicy. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia należy także monitorować stężenie innych elektrolitów w surowicy krwi. Niedoborowi potasu często towarzyszy niedobór magnezu. Ponieważ niemożliwa jest normalizacja kaliemii przed normalizacją hipomagnezemii należy najpierw uzupełnić niedobór magnezu a następnie potasu. W trakcie jednoczesnego stosowania leków wchodzących w interakcje z produktem leczniczym, zaleca się okresowe kontrolowanie stężenia jonów potasu w surowicy krwi. W przypadku pojawienia się ciężkich nudności, wymiotów lub silnych bólów brzucha należy przerwać stosowanie produktu leczniczego. Pacjenci w wieku podeszłym. Ze względu na często występujące w tej grupie pacjentów zaburzenia czynności nerek oraz hiperkaliemię zaleca się stosowanie soli potasowych ze szczególną ostrożnością, odpowiednie zmniejszenie dawki leku oraz monitorowanie stężenia jonów potasu w surowicy krwi. Zaburzenia czynności nerek. Stosowanie produktu leczniczego u osób z pierwotną lub wtórną dysfunkcją nerek należy ściśle kontrolować, za względu na ryzyko wystąpienia hiperkaliemii. W tej grupie osób należy odpowiednio zmniejszyć dawkę leku oraz monitorować stężenie jonów potasu w surowicy krwi, EKG i czynność nerek. Zaburzenia czynności serca. U osób z chorobami serca uzupełnianie niedoborów potasu należy ściśle monitorować, ze względu na ryzyko wystąpienia objawów przedawkowania i groźnych dla życia arytmii. Produkt leczniczy należy stosować bardzo ostrożnie przy silnym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. ciężkie oparzenia), w skurczach mięśni spowodowanych pracą w wysokiej temperaturze. Należy zachować ostrożność podając z innymi lekami zawierającymi potas lub wpływającymi na jego poziom. Należy także uwzględnić zawartość potasu w pożywieniu. Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej lek może powodować reakcje alergiczne.

Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit (częstość nieznana): nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, uczucie dyskomfortu w brzuchu. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania (częstość nieznana): hiperkaliemia. Zaburzenia serca (częstość nieznana): niemiarowość pracy serca, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowokomorowego.

Ciąża i laktacja

Brak danych na temat zagrożenia dla płodu u ludzi i zwierząt, gdyż nie przeprowadzono odpowiednio kontrolowanych badań klinicznych. Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet w okresie karmienia piersią. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie karmienia jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Przedawkowanie

Hiperkaliemia może wystąpić na skutek przedawkowania leku lub jednoczesnego stosowania z lekami oszczędzającymi potas, inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę lub innymi lekami wpływającymi na poziom potasu. Objawami przedawkowania są: parestezje kończyn, apatia, splątanie, zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej, paraliż, niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca, niemiarowość, blok i zatrzymanie czynności serca. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy natychmiast odstawić produkt leczniczy. Leczenie przedawkowania prowadzi się w warunkach szpitalnych podając we wlewie roztwór chlorku sodu, soli wapnia, insuliny. Można także stosować żywice wiążące potas. Niezbędne może okazać się przeprowadzenie hemodializy lub dializy otrzewnowej.

ICD-10

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej

E87.6
Hipokaliemia
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Kalium effervescens (bezcukrowy)

granulat mus.
782 mg/3 g
20 sasz. 3 g

Cena i refundacja

30%
22,20
S
bezpł.
100%
26,29
DZ
bezpł.

Zaloguj się