• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Hypnomidate®

inj. [roztw.]
2 mg/ml
5 amp. 10 ml

Cena i refundacja

100%
78,84
Eksploruj
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Stosowany do indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego.

Dawkowanie

Dorośli. Amp. produktu leczniczego zawierają po 10 ml (20 mg etomidatu) roztw. gotowego do użycia (2 mg etomidatu w 1 ml roztw.). Skuteczna dawka wywołująca sen wynosi 0,3 mg/kg mc.. Dlatego u pacjentów dorosłych 1 amp. zwykle wystarcza do wywołania snu trwającego 4-5 minut. Dawka ta może być dostosowana do mc.Ten produkt musi być podawany wyłącznie przez lekarzy przeszkolonych w zakresie wykonywania intubacji dotchawiczej. Musi być dostępny sprzęt do sztucznego oddychania. Sen może być wydłużany przez podawanie dodatkowych dawek produktu leczniczego. Nie wolno stosować więcej niż 3 amp. (30 ml). Produkt leczniczy nie ma właściwości przeciwbólowych, dlatego zaleca się podawanie razem z odpowiednim opioidem, np. 1-2 ml fentanylu dożylnie na 1-2 minuty przed wstrzyknięciem produktu Hypnomidate. Dawka powinna być dostosowana indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta i działania klinicznego. Dzieci. U dzieci poniżej 15 rż. może być konieczne zwiększenie dawki w celu uzyskania takiej samej głębokości i czasu snu jak u dorosłych. Niekiedy niezbędna jest dawka uzupełniająca, wynosząca około 30% zwykłej dawki dla dorosłych. Pacjenci w podeszłym wieku. Pacjentom w podeszłym wieku należy podać dawkę pojedynczą 0,15-0,2 mg/kg mc., którą następnie należy dostosować w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.

Działanie

Krótko działający lek nasenny. W minimalnym stopniu wpływa na układ sercowo-naczyniowy oraz oddechowy. Nie działa przeciwbólowo. Obniża ciśnienie śródgałkowe. Nie wywołuje senności po anestezji. Słabiej oddziałuje na ośrodek oddechowy niż inne, podobnie działające leki. Ulega szybkiemu metabolizmowi w organizmie.

Skład

1 amp. (10 ml) zawiera 20 mg etomidatu.

Interakcje

Zmniejszenie oporu obwodowego może spowodować nadmierną hipotensję po wspólnym stosowaniu ze środkami obniżającymi ciśnienie krwi. Alkohol nasila jego działanie; do 24 h po zastosowaniu leku chorzy mogą nadmiernie reagować na alkohol.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na etomidat.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz A

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną bardzo silnie działającą.

Należy zachować szczególną ostrożność podając kobietom ciężarnym. Lek powinien być stosowany jedynie przy wprowadzaniu do znieczulenia ogólnego lub jako środek dodatkowy przy znieczuleniu miejscowym. Do 24 h po zastosowaniu leku nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i spożywać alkoholu.

Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić mioklonie, reakcje alergiczne (skurcz oskrzeli) lub reakcje rzekomoanafilaktyczne, czasami obserwowano dokuczliwe ziewanie. Aby temu zapobiec, razem z etomidatem podaje się opioidy.

ICD-10

Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu

Y57.8
Inne leki i preparaty farmakologiczne
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Hypnomidate®

inj. [roztw.]
2 mg/ml
5 amp. 10 ml

Cena i refundacja

100%
78,84

Zaloguj się