• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Fluoresceine SERB

inj. [roztw.]
100 mg/ml
10 amp. 5 ml

Cena i refundacja

100%
-
Eksploruj
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Angiografia fluorosceinowa dna oka oraz unaczynienia tęczówki.

Dawkowanie

Dorośli. Pojedyncza dawka 500 mg (1 amp. po 5 ml). Pacjenci z niewydolnością nerek. Ograniczone doświadczenie ze stosowaniem produktu u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek nie sugeruje, że jest konieczna zmiana dawkowania. Pacjenci z niewydolnością wątroby. Nie przeprowadzono badań klinicznych u pacjentów z niewydolnością wątroby. Brak danych sugerujących konieczność zmiany dawkowania. Dzieci i młodzież. Nie przeprowadzono badań klinicznych u dzieci. W przypadku stosowania soli sodowej fluoresceiny u dzieci, zaleca się modyfikację dawkowania, np. 5 mg/kg mc. Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej). Brak przesłanek wskazujących na konieczność modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Uwagi

Ostrożnie podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych.

Działanie

Stymulacja soli sodowej fluoresceiny niebieskim światłem (465-490 nm) powoduje jej żółtozieloną fluorescencję (520-530 nm). Umożliwia to identyfikację patologicznych zmian w naczyniach siatkówki. Fluoresceina pozostaje w naczyniach siatkówki przez kilka sekund po podaniu. Jest następnie (90% dawki) wydalana z organizmu w moczu i z żółcią w ciągu 48 h.

Skład

1 ml preparatu zawiera 100 mg soli sodowej fluoresceiny. Substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu (do ustalenia wartości pH 8,5-9,3), woda do wstrzykiwań.

Interakcje

Leki blokujące receptory β-adrenergiczne mogą powodować reakcje anafilaktyczne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Podawanie dokanałowe lub dotętnicze.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

W przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwość, należy zastosować premedykację (doustne leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H1, kortykosteroidy). Dostęp dożylny należy utrzymać przez 5 minut po podaniu preparatu (może być konieczna resuscytacja z użyciem drugiego dostępu dożylnego umożliwiająca wlew w celu uzupełnienia objętości płynu w łożysku naczyniowym - płyn wielojonowy lub koloidalny płyn zastępczy osocza, i wstrzyknięcia odpowiedniej dawki adrenaliny). Lek ma odczyn alkaliczny. Obecność leku w moczu i krwi może wpływać na wyniki badań analitycznych.

Działania niepożądane

Objawy: przemijające żółte zabarwienia spojówek, skóry i moczu, częste zawroty głowy i nudności, również zaburzenia układu oddechowego (duszność, obrzęk krtani, zespół zaburzeń oddechowych), zaburzenia ze strony układu krążenia (zatrzymanie krążenia, zawał serca), zaburzenia neurologiczne (omdlenie, drgawki, zdarzenie naczyniowo-mózgowe, bóle głowy, zawroty głowy). Po wstrzyknięciu może wystąpić obniżenie ciśnienia tętniczego, reakcje nadwrażliwości. Podanie preparatu poza żyłę może powodować bolesny stan zapalny w okolicy podania lub nawet martwicę tkanek.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Zaleca się dwudniową przerwę w karmieniu piersią po podaniu preparatu.

ICD-10

Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu

Y57.5
Środki kontrastowe do badań obrazowych
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Fluoresceine SERB

inj. [roztw.]
100 mg/ml
10 amp. 5 ml

Cena i refundacja

100%
-

Zaloguj się